Add your content here
00.00лв.

Нямате артикули в количката.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Регистрация

Сайтът www.expresslink.bg може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

Общи

От онлайн магазина www.expresslink.bg могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като expresslink.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

Цени

Всички представени на сайта цени са в български лева и са БЕЗ включено ДДС, като фирма „Експрес Линк“ ООД издава САМО и ЕДИНСТВЕНО ДДС фактури на всяка фирма, която поиска такава!
Фирма „Експрес Линк“ ООД НЕ издава ОПРОСТЕНИ фактури!

Всички представени на сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Дружеството си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Това обаче не важи за цените по потвърдени от Дружеството онлайн поръчки, тъй като те се считат за окончателни и не подлежат на промяна.

Представените на сайта цени НЕ са крайни и НЕ включват цената за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи!

Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Не по- малко от 2 години (24 месеца) считано от датата на потвърждаване на направената поръчка.


Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

На телефон 0898494300  можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина www.expresslink.bg


Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

При заведена рекламация от страна на купувача, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на 30 работни дни,  считано от момента на постъпване на дефектната стока при него.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка

Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

В страницата към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. expresslink.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоста вената информация.

При направена поръчка, същата се регистрира и  купувачът  получава съобщение на посочения от него в регистрацията e-mail адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълненито и. До потвърждението на поръчката, което става  с изпращане на последващ имейл за потвърдрна или изпратена поръчка ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия за което уведомява купувача с имейл или друг подходящ начин.

Купувачът задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

Плащане

Заплащането на поръчаните и доставени стоки става с „наложен платеж”,  като купувачът се задължава да заплати в момента на доставката пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), и овластява куриера да предаде същата на търговеца от негово име и за негова сметка.
При доставка с плащане чрез „Наложен платеж“: купувачът получава от куриера бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката(към момента на направа на поръчката) и цената за обработване и доставка( по тарифи и условия на куриера към момента на предаване на стоката). Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Получаването на стоката става до съответен офис на куриера или адрес посочен от купувача при подаване на поръчката към търговеца и само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина www.expresslink.bg  или по телефона стоки са следните:


1. За стоки поръчани до 12 часа българско време – от 2 до 5 работни дни (от 24 до 72 часа), считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката и в зависимост от наличността на поръчаният продукт.


2. За стоки поръчани след 12 часа българско време – от 3 до 5 работни дни (от 24 до 96 часа), считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката и в зависимост от наличността на поръчаният продукт.

При непредвидени обстоятелства, не зависещи от търговеца същият може да удължи срока на доставка до 7 дни без да е длъжен да уведомява потребителя (купувачът). Или след уведомляване на потребителят да удължи срока за доставка до 14 дни.

Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян от страна на  expresslink.bg, в зависимост от възможността на куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес.

 Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява купувачът, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

При невъзможност купувача да бъде намерен на посочения адрес за доставка от куриерската фирма, не по вина на ТЪРГОВЕЦА,  договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

 В случай, че купувача откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА за сметка на купувача.

Преглед на стоката. Рекламации. Връщане на стока.

При получаването на стоката на адрес или офис на куриера, купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Oтказ от договор за продажба от разстояние

Потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а,б .

Потребителя  информира писмено ТЪРГОВЕЦА за решението си да се откаже от договора за продажба  преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП.чрез някоя от контактните форми на сайта .ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на потребителя  незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

Купувачът връща стоката на ТЪРГОВЕЦА в 14-дневен срок от предявяване на претенцията и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по  чл.55 ал.2 от ЗЗП.


Условия за връщане:
В 14 дневен срок след получаването на стоката, имате право да я върнете или замените, при следните условия:
Продуктут е в ненарушен търговски вид
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО със запазени фабрични фолиа, стикери, етикети и др.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО без следи от употреба : износване, замърсяване, счупване, нараняване и др.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО заедно с цялата налична документация, с която е получена стоката/продукта
Изпратеният към нас продукт е придружен с настоящата бланка за връщане
Разходите по куриерските услуги за връщане или замяна на продукт са за сметка на клиента.
при НЕСПАЗВАНЕ на изброените по-горе условия, които Клиента е ЗАДЪЛЖЕН да спазва съгласно „Закон за защита на потребителните“
Търговецът прилага следните проценти отбивка от първоначалната сума на закупуване на стоката/продукта

 1. При нарушени, скъсани или липсващи фабрични фолиа, стикери, етикети и др. – ще бъде начислено овехтяване от 10 % от ;
 2. При използвана стока/продукт БЕЗ НИКАКВИ следи от употреба – ще бъде начислено овехтяване от 20 %
 3. При използвана стока/продукт, на която ИМА СЛЕДИ от употреба – ще бъде начислено овехтяване от 30 %
 4. При използвана стока/продукт, на която ИМА СЛЕДИ от употреба и ИМА СЧУПЕНО по нея или е с НАРУШЕНА структура – ще бъде начислено овехтяване от 40 % до 50 %
  На връщане и отказ НЕ подлежат продукти, които НЕ отговарят на тези условия съгласно “Закон за защита на потребителите“.


  Търговецът има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.


  Ако стоката е повредена, Търговеца си запазва правото за отказ от замяна, съгласно предвидените от закона инструкции и права за връщане на стоки.


  Процедура за връщане
  Може да върнете продукта следвайки следните стъпки:
  Свържете се с нас на някои от нашите координати за връзка (имейл или телефон).
  Изпратете пратката, отговаряща на условията ни за връщане до офис на ЕКОНТ на адрес: гр. Пловдив, Район Южен ул. Кукленско Шосе №11 за фирма Мобайл Стрийм ЕООД, тел: 0898494300
  Пратката задължително трябва да е придружена с настоящата бланка за връщане с попълнени данни.


  Възстановяване на сума.
  Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане от наша страна, след като се уверим в неговото състояние и на кои условия за връщане отговаря! Сумата се възстановява в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на пратката при нас, под формата на паричен превод в офис на Еконт Експрес от където е изпратен продукта.

Други 

expresslink.bg има право да променя едностранно всички цени, условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на expresslink.bg на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел. 0898494300 или на имейл: shop.expresslink.bg , в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията.

При използване на Сайта на expresslink.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.expresslink.bg
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА www.expresslink.bg, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ДОСТЪПНИ НА www.expresslink.bg  ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.