Връщане 14 дни

Връщане 14 дни (текст от ОБЩИ УСЛОВИЯ)

--

8. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА В ЧЕТИРИНАДЕСЕТ (14) ДНЕВЕН СРОК

8.1. Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за ТЪРГОВЕЦЪТ начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от ПОЛЗВАТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Всички транспортни разходи по връщането на стоката, както и сумата от наложения платеж (ако има такъв) са изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката - стоката не трябва да е отваряна, стоката не трябва да е ползвана; стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените (ако има такива) защитни стикери.

8.3. ТЪРГОВЕЦЪТ няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива със следи от прекомерно използване, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.

8.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

8.5. Връщането на стоки от ПОЛЗВАТЕЛЯТ става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес посочен от ТЪРГОВЕЦА, само и единствено, след ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО уведомление.

8.6. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ в четиринадесет (14) дневен срок, считано от датата на доставка на стоките и върнатите стоки уговарят на условията залегнали в т.8.2 по-горе, ТЪРГОВЕЦА се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от четиринадесет (14) РАБОТНИ ДНИ, считано от датата, на която е получил стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяване на заплатената сума до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства на ТЪРГОВЕЦА, че стоката/стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, което от двете събития е настъпило по-рано.

8.7. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да възстанови на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалената стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отбие от заплатената сума от 10% до 60% и да възстанови на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид (нарушена, нецялостна или липсваща опаковка), когато стоката е със следи от износване или в непълния си комплект (липсващи аксесоари), а именно както следва:

  • При нарушени, скъсани и/или липсващи фабрични фолиа, стикери, етикети и други, БЕЗ СТОКАТА/СТОКИТЕ ДА СА ПОЛЗВАНИ, ще бъде приспаднато овехтяване 10% от първоначалната сума на стоката/стоките;
  • При използвана стока/стоки, БЕЗ НИКАКВИ СЛЕДИ ОТ УПОТРЕБА, ще бъде приспаднато овехтяване от 20% от първоначалната сума на стоката/стоките;
  • При използвана стока/стоки, на която ИМА СЛЕДИ ОТ УПОТРЕБА, ще бъде приспаднато овехтяване 30% от първоначалната сума на стоката/стоките;
  • При използвана стока/стоки, на която ИМА СЛЕДИ ОТ УПОТРЕБА и/или ИМА СЧУПЕНО и/или е с НАРУШЕНА СТРУКТУРА, ще бъде приспаднато овехтяване 40% до 60% от първоначалната сума на стоката/стоките или ДИРЕКТНО ЩЕ БЪДЕ ОТКАЗВАНА РЕКЛАМАЦИЯТА, което ТЪРГОВЕЦА по закон има право да предприеме.

8.8. АБСОЛЮТЕН ОТКАЗ от връщане, както за сервизно обслужване, така и за право на връщане в четиринадесет (14) дневен срок, се причислява всяка стока/стоки, която е изпратена към ТЪРГОВЕЦЪТ без първоначалната си оригинална опаковка от производителя на стоката/стоките.

8.9. За да върне стока/стоки на ТЪРГОВЕЦЪТ, ПОЛЗВАТЕЛЯ трябва да попълни електронно заявление за връщане на стоката, който се намира на уеб сайта на ТЪРГОВЕЦА.
Всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да види, прочете и попълни стандартно заявление за упражняване на правото на отказ.
Това, може да направите от тук : 
СВАЛИ ГО, РАЗПЕЧАТАЙ ГО, ПОПЪЛНИ ГО, ИЗПРАТИ ГО!

8.10. След като ПОЛЗВАТЕЛЯТ попълни формуляра, което е посочен в предходната т.8.9 и се увери, че стоката/стоките, които ПОЛЗВАТЕЛЯ желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно т.8.2 по-горе, то ПОЛЗВАТЕЛЯ трябва да се свърже с електронен магазин ЕКСПРЕС ЛИНК, за да получи указания до къде трябва да бъде изпратен изготвения формуляр, който заедно със стоката/стоките, които ПОЛЗВАТЕЛЯ желае да могат да бъдат върнати обратно до ТЪРГОВЕЦА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не трябва да изпраща формуляра на електронна поща на електронен магазин ЕКСПРЕС ЛИНК, а ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да го изпрати ЗАЕДНО със стоката/стоките, които ПОЛЗВАТЕЛЯ желае да бъде върната.

8.11. Връщането на стоките е изцяло отговорност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ, до момента, в който нежеланата от ПОЛЗВАТЕЛЯ стока пристигне при ТЪРГОВЕЦА.

8.12. Всички разходи по повод на връщането и/или замяна на стоките са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8.13. В случай, че сумата е била заплатена с карта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е извършил плащането.

8.14. В случай, че сумата е била заплатена чрез банков превод по банков път, сумата ще бъде заплатена по посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯТ лична банкова сметка. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8.15. В случай, че сумата е била заплатена при наложен платеж, сумата ще бъде заплатена по посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯТ офис на куриерската фирма, по която е получена и върната стоката/стоките. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за грешно посочен офис на куриерската фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8.16. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез SMS известие и/или по електронна поща на ПОЛЗВАТЕЛЯ (в случай, че е била предоставена такава) за извършеното възстановяване на заплатената сума.

Сравнение на продукти